За приятелите

Ако искаш да си верен приятел, имай и верни приятели.
~Менандър
~

Ако не си проправя път до сърцата на хората, те няма да общуват с мене, въпреки че няма да са нито за, нито против мене.
~Авицена
~

Ако ти не можеш прамо, откровено, даже рязко да кажеш на приятеля всичко, което мислиш за него и за неговите постъпки или да изслушаш от него подобна истина за себе си, значи вие не вярвате истински един в друг, не разбирате и не се уважавате един друг.
~Иван Гончаров
~

Ако имаш някого, комуто можеш да разказваш сънищата си, нямаш право да се смяташ за самотен.
~Фаина Раневска
~

Всички неприятни неща, които най-злият враг може да ви каже в очите, са нищо в сравнение с тези, които най-добрите ви приятели говорят зад гърба ви.
~Алфред дьо Мюсе
~

Да имате общи желания и общи непоносимости - именно на това се крепи най-здравата дружба.
~Салустий
~

Доверен приятел се смее на шегите ти, и когато те не са толкова добри, и съчувства на проблемите ти, когато не са толкова лоши.
~Арнълд Хенри Гласоу
~